Elke onderneming van enige omvang krijgt te maken met arbeidsrecht. Hendriks Van der Sar houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Uiteraard houdt dat in dat wij cliënten bijstaan in ontslagprocedures. Maar daarnaast richten wij ons op de meest uiteenlopende zaken binnen het arbeidsrecht. Praktische en snelle oplossingen is het streven, zowel in de adviespraktijk als in de procespraktijk. Wij staan zowel ondernemingen, (overheids)instellingen als werknemers bij.

 

Hendriks Van der Sar Advocaten kan u onder andere bijstaan op onder meer de volgende vlakken:

– afvloeiingsregeling en sociaal plan

– arbeidsinspectie kwesties

– arbeidsrecht bij fusies en overnames 

– arbeidsovereenkomsten opstellen en beoordelen (arbeidsvoorwaarden)

– arbeidsomstandigheden

– arbeidsongeschiktheid

– arbeidsongevallen

– arbeid en zorg

– beëindigen van arbeidsovereenkomsten

– bijzonder verlof

– calamiteitenverlof

– cao perikelen

– concurrentiebeding en relatiebeding

– detachering

– disfunctioneren

– flexibele arbeidsrelaties

– flexwerken en flexroute

– gelijke behandeling

– golden parashutes

– het nieuwe werken

– individueel en collectief arbeidsrecht

– inlenersaansprakelijkheid

– intellectuele eigendom werkgever

– internetprotocol en e-mailprotocol

– kantonrechtersformule

– loonvorderingen

– managementovereenkomsten

– medezeggenschapsrecht en cao’s

– mediation in arbeidsconflicten

– nulurencontracten

– onderhandelen met de (advocaat van) de wederpartij

– ondernemingsraad

– ontbindingen

– ontslagrecht, individueel en collectief ontslag

– ontslagvergunningen

– ontslagzaken

– ontslag en schorsing statutair directeur

– ontslag op staande voet

– oproepovereenkomsten

– optieregelingen

– ouderschapsverlof

– outsourcing

– overgang van onderneming

– parttime werken

– pensioenregelingen

– personeelshandboek en personeelsreglement

– personeelsvertegenwoordiging

– privacy protocol

– procederen bij UWV en kantonrechter

– proeftijd

– proforma ontbinding

– quick scan (arbeids-) contracten

– reorganisaties

– sociale zekerheid

– stakingen en collectieve acties

– strategie bepalen in ontslagzaken en dossieropbouw

– tewerkstellingsvergunning en Wet Arbeid Vreemdelingen

– transitievergoeding

– uitzendbeding

– uitzendovereenkomsten

– vakantie

– vaststellingsovereenkomsten

– verlofregelingen 

– verplichtingen werkgever t.a.v. een veilige werkplek en dergelijke

– verzuimprotocol

– voorovereenkomsten

– UWV procedure

– wedertewerkstelling

– werkgeversaansprakelijkheid

– Wet Arbeid Vreemdelingen; boetes

ziekte en ander verzuim

– zorgplicht werkgever

– zorgverlof

– zwangerschap

 

Indien u nadere informatie wenst over onze diensten op het gebied van het arbeidsrecht, dan kunt u contact opnemen met mr. A. Hendriks of mr. J.J. van der Sar.