De gegevens op deze site dienen ter informatie en zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de informatie die daarin is opgenomen. Dat geldt ook voor schade door virussen en onjuistheid of onvolledigheid van informatie op of via een website waarnaar verwezen wordt.

Hendriks Van der Sar Advocaten is, behoudens voor zover anders wordt vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot deze internetsite en de daarop vermelde informatie.

Het is toegestaan om kennis te nemen van (de informatie op) de website en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, deze op te slaan, te reproduceren en distribueren van de (ongewijzigde) informatie mits de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Hendriks Van der Sar Advocaten bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hendriks Van der Sar Advocaten niet toegestaan.