vastgoed

 

Hendriks Van der Sar Advocaten staat haar cliënten tevens bij in zaken waarbij de (semi-)
overheid betrokken is. Ruimtelijke ordening en bestuursrecht bestrijkt een breed gebied, waaronder
bijvoorbeeld de volgende aspecten vallen:

 

– administratief bouwrecht

– administratief recht (algemeen)

– bodembescherming

– bestuursprocesrecht

– bestuursrecht algemeen

– bestemmingsplannen

– bestuurlijke boetes

– bestuurlijke handhaving (bestuursdwang)

– bezwaar en beroep

– evenementenvergunningen

– exploitatieovereenkomsten

– geluidshinder

– grondbeleid

– milieurecht

– onteigeningsrecht

– ontheffingen

– overheidsaansprakelijkheid

– overheidscontracten

– planschade

– rechtsbescherming tegen overheidsoptreden

– ruimtelijk bestuursrecht

– ruimtelijke ordening

– subsidies

– vergunningen

– vrijstellingen

– voorkeursrecht

– Wet Arbeid Vreemdelingen

 

Indien u nadere informatie wenst over onze diensten op het gebied van ruimtelijke ordening en
bestuursrecht, dan kunt u contact opnemen met mr. A. Hendriks of mr. J.J. van der Sar.