incasso advocaat incassoadvocaten rotterdam geldvordering incassobureau

U onderneemt, u werkt hard en met passie, u levert een mooi produkt, u komt uw afspraken na. Helaas is dat geen garantie voor het verkrijgen van tijdige en volledige betaling. Of het nu aan het financiële klimaat ligt of aan de algehele betalingsmoreel; momenteel kampt bijna de helft (!) van de Nederlandse ondernemingen met slecht betaalgedrag van hun klanten. De gemiddelde betalingstermijn bedraagt inmiddels zelfs zo’n 65 dagen, waar op uw facturen toch echt een termijn van twee weken is opgenomen. Naar schatting ligt er op dit moment alleen in Nederland al een bedrag van circa 1 miljard euro op de plank aan onbetaalde rekeningen. Terwijl uw kosten doorlopen en oplopen en u evengoed uiteindelijk ook van betaling afhankelijk bent om door te kunnen pakken, te investeren, uw leveranciers en werknemers te betalen. De schoorsteen moet roken.

Zeker nu het in dit financiële klimaat zelfs ook voor goed draaiende en gezonde ondernemingen steeds lastiger én kostbaarder wordt om extern te financieren, is een gezonde liquiditeit en daarmee lage debiteurenstand steeds belangrijker aan het worden.

Een goede advocaat kan daarbij een grote toegevoegde waarde leveren. Door al aan het begin van de rit met u te zorgen voor een goede vastlegging van afspraken, het opstellen van duidelijke en deugdelijke contracten, het bedingen en formaliseren van bruikbare zekerheden, het maken en het adviseren over de juiste wijze gebruiken algemene voorwaarden en het tijdig en op de juiste wijze rappelleren, aanmanen en in gebreke stellen. Maar ook bij het incasseren van vorderingen als dat nodig blijkt, bij dagvaarding of het voeren van een incasso kortgeding en bijvoorbeeld bij het leggen van beslag – waarbij altijd een advocaat moet worden ingeschakeld.

Juist ook in incassozaken loont het om al in een vroeg stadium een incassoadvocaat te laten meekijken en samen het dossier aan te leggen en van meet af aan de juiste praktische stappen te zetten. Dat hoeft lang niet altijd meteen de hoofdprijs te kosten, voorkomt dubbel werk achteraf en bespaart u uiteindelijk juist veel kosten wanneer direct de juiste weg wordt ingeslagen. Hendriks Van der Sar Advocaten hanteert in incassozaken scherpe, concurrerende tarieven, waarbij tevens maatwerk mogelijk is, afhankelijk van uw opdracht, de aard en de hoeveelheid incasso’s. Bij meerdere of regelmatige terugkerende incasso’s bieden wij aantrekkelijke kortingen en/of kan op basis van een fixed fee worden gewerkt. UIteraard worden uw kosten zoveel mogelijk verhaald op uw debiteur.

In voorkomende gevallen gaan debiteuren failliet en is het zaak om goed contact te houden met de curator en rechter-commissaris om te zorgen dat ook uw belangen in het faillissement daadwerkelijk worden gekend en behartigd. In andere gevallen kan het juist zinvol zijn om als schuldeiser zelf het faillissement aan te vragen van een debiteur. Ook hierbij kan de rol van een incassoadvocaat – op de voorgrond of achtergrond – een belangrijke zijn.

 

Wij staan u graag bij op het gebied van onder meer:

 

Aanmaningen en ingebrekestellingen

Beslaglegging

Betalingscondities en algemene voorwaarden

Crediteurenakkoorden en betalingsregelingen

Incassoprocedures

Incassokosten

Incassokortgedingen

Insolventie (faillissementsaanvragen)

Zekerheden (bankgaranties, waarborgen, verpandingen etc.)

 

Hendriks Van der Sar Incassoadvocaten Rotterdam

 

zie ook:

Strengere voorwaarden bij conservatoir beslag

Kantonrechter voortaan bevoegd bij incasso’s tot € 25.000,–

Wanbetalers kosten bedrijfsleven € 15 miljard