Hendriks Van der Sar ondersteunt haar cliënten bij het opstellen en beoordelen van diverse contracten en het managen van contractportefeuilles (contractmanagement), onder meer:

– aandeelhoudersovereenkomsten

– aandelentransacties

– agentuurovereenkomsten

– arbeidsovereenkomsten

– distributieovereenkomsten

– franchiseovereenkomsten

– huurovereenkomsten

– joint ventures

– lease-overeenkomsten

– licentieovereenkomsten  

– maatschapscontracten

– overeenkomsten van opdracht

– samenwerkingsovereenkomsten

– vof-contracten

De belangrijkste gebieden waarop Hendriks Van der Sar Advocaten haar cliënten ondersteunt bij (het stellen en pareren van) aansprakelijkheden zijn:

– aansprakelijkstelling van contractpartijen

– algemene voorwaarden

– beslag- en executie in verband met contracten

– bestuurdersaansprakelijkheid

– contractmanagement

– contracten aanpassen

– contracten beoordelen

– contracten opstellen

– contracten uitleggen of interpreteren

– contracten uitonderhandelen

– groepsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid in collectief verband

– onderhandelen over de nakoming van contracten

– onrechtmatige daad

– onrechtmatige overeheidsdaad en planschade 

– procederen over de nakoming van contracten

– risicoaansprakelijkheid

– werkgeversaansprakelijkheid

– werknemersaansprakelijkheid

Hendriks Van der Sar Advocaten staat hierbij voornamelijk ondernemers maar ook particulieren bij. Wij adviseren niet alleen op het moment dat een geschil ontstaat, maar streven ernaar op voorhand duidelijke contracten op te stellen zodat conflicten zoveel mogelijk voorkomen worden. Bovendien realiseren wij ons dat het opstellen van een goed contract niet voldoende is; een correcte naleving van hetgeen tussen partijen is overeengekomen is eveneens van essentieel belang. Al dan niet op interim basis kunnen wij tevens het contractmanagement voor onze cliënten uitvoeren, uiteraard bij voorkeur op een praktische manier. Mochten er naar aanleiding van contracten toch geschillen ontstaan dan streven wij ernaar om de nadelige gevolgen voor onze cliënten te beperken dan wel de rechten van onze cliënten in een vroeg stadium zoveel mogelijk veilig te stellen. Zo nodig procederen wij hierover voor onze cliënten en zullen wij de belangen van onze cliënten veiligstellen, bijvoorbeeld door het leggen van beslagen.

Door onze jarenlange juridische en praktische ervaring zijn wij in staat uw positie goed te bepalen en strategisch met u mee te denken.

Indien u nadere informatie wenst over onze diensten op het gebied van contracten en aansprakelijkheid, dan kunt u contact opnemen met mr. A. Hendriks of mr. J.J. van der Sar.