Commercieel vastgoed en huurrecht

 

Hendriks Van der Sar Advocaten adviseert cliënten op het uitgebreide gebied van onroerend goed,
onder meer over:

 

– aanbestedingen

– aannemingscontracten

– asbest

– ateliers

– bankgaranties

– beëindiging van huurovereenkomsten en ontruiming

– begeleiden van bouwprojecten

– bestemmingsplanprocedures

– bodemverontreiniging

– bouw- en sloopvergunningen

– bouwrecht

– burenrecht

– concerngaranties

– curatoren (geschillen met)

– design & construct

– Europese aanbesteding

– erfdienstbaarheden/burenrecht

– erfpachtsrecht en vruchtgebruik

– exploitatieovereenkomsten

– gebreken en herstel

– geschillen met huurders / verhuurders

– geschillen met notarissen, makelaars

– hinder

– huur- en leaseovereenkomsten

– huurbescherming

– huurcommissie zaken

– huurincasso’s

– huurrecht bedrijfsruimten

– huurrecht woonruimten

– hypotheken

– indeplaatstellingen

– kantoorruimte

– koop-/aannemingsovereenkomsten

– koop, verkoop en overdracht van onroerende zaken

– meer-/ minderwerk 

– nieuwbouw en projectontwikkeling

– onderaannemingscontracten 

– onderhandelingen en/of bemiddeling

– onteigeningen

– opleveringsgeschillen en garantiezaken op grond van de koop-  /aannemingsovereenkomst

– opstalrecht

– opstellen en beoordelen van contracten

– parent company guarantees

– planschade

– PPS-overeenkomsten

– projectontwikkeling

– RAW

– ROZ

– ruimtelijke ordening

– samenwerkingsovereenkomsten

– splitsing in appartementsrechten

– UAV

– UAV-GC

– winkelruimte

– woonruimte

 

  

 

Indien u nadere informatie wenst over onze diensten op het gebied van
commercieel vastgoed en huurrecht, neemt u dan graag contact op met ons kantoor.