Tarieven 

De advocaten van Hendriks Van der Sar werken in de regel met een vast uurtarief. Zo gewenst en wanneer de zaak zich daarvoor leent, zoals bijvoorbeeld bij incassoprocedures, kunnen op maat andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld op basis van een fixed fee of (gedeeltelijke) no cure no pay. Met een aantal klanten werken wij met een abonnementsvorm, met een overzichtelijk vast bedrag per maand en aldus een kort lijntje met ons kantoor zonder onverwachte kosten.

Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderkosten en kosten van eventueel in overleg ingeschakelde derden, worden separaat in rekening gebracht. Hiervoor verlangen wij in de regel een voorschotbetaling.

Alle werkzaamheden worden in de regel per 6 minuten (of een veelvoud daarvan) geregistreerd, gespecificeerd en in beginsel maandelijks gedeclareerd. Al onze declaraties zijn overzichtelijk ingericht en standaard voorzien van een urenspecificatie, zodat de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten steeds en duidelijk inzichtelijk zijn. Na declaratie wordt een betalingstermijn van 7 dagen gehanteerd.

Bent u een nieuwe cliënt, en wilt u een kwestie vrijblijvend aan ons voorleggen, dan bent u welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tenzij wij direct voor u aan de slag gaan, zijn er aan dit kennisgesprek geen kosten voor u verbonden.

 

Incassozaken

Bij standaard incasso’s (onbetwiste vorderingen) hanteren wij als uitgangspunt een gestaffeld tarief als volgt:

– 15% over de eerste € 2.950,-;

– 10% over het meerdere tot € 5.900,–;

– 8% over het meerdere tot € 14.748,–;

– 5% over het meerdere tot € 58.990,–;

– 3% over het meerdere boven € 58.990,–.

Het minimumtarief bedraagt daarbij € 200,–. Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderkosten en kosten van eventueel in overleg ingeschakelde derden, zijn niet inbegrepen in het incassotarief en worden separaat in rekening gebracht. Indien u meerdere of terugkerende incasso’s hebt, behoren afwijkende afspraken tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld op basis van een aantrekkelijke fixed fee per zaak of per verhandeling. Uiteraad worden alle incassokosten steeds zoveel mogelijk verhaald op de betreffende debiteur.

 

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, hebt u vanaf het moment dat een advocaat of andere deskundige bij de zaak moet worden betrokken recht op vrije advocaatkeuze. U bent dus niet perse gebonden aan de jurist of advocaat van uw verzekeraar. Het recht om een eigen advocaat te kiezen is Europees geregeld en geldt vanaf het moment dat de verzekeraar beslist om een advocaat of andere deskundige in te schakelen. Besluit de verzekeraar daartoe, dan kunt u vanaf dat moment er ook voor kiezen een eigen advocaat de procedure te laten behandelen. Dus ook door uw advocaat bij ons kantoor.

Let wel op dat in de meeste verzekeringspolissen een maximumbedrag is opgenomen voor onder andere advocaatkosten. Kosten die boven dit maximum uitgaan zijn dan voor eigen rekening. Des te belangrijker om ook duidelijke afspraken te maken met uw advocaat en vooraf inzicht te hebben over de kosten die daarboven gaan. Ook in verzekerde zaken is het maken van strakke afspraken voor ons kantoor steeds een vanzelfsprekendheid. Zie voor meer informatie over verzekerde rechtsbijstand en eigen advocaatkeuze ons artikel Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze op deze website onder Artikelen.

 

Toevoegingen (gesubsidieerde rechtsbijstand, pro deo)

In uitzonderingsgevallen, wanneer de zaak zich daarvoor leent, werken wij voor particulieren op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), al dan niet na doorverwijzing van het Juridisch Loket. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor, en/of de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen. In geval van een toevoeging dient de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage direct bij het eerste gesprek aan ons kantoor te worden voldaan. Indien een toevoeging na aanvraag niet wordt verleend of wordt ingetrokken, wordt gefactureerd op basis van uurtarief.

 

Interim Services, juristen op projectbasis

Naast de dienstverlening van onze advocaten in individuele zaken en procedures, biedt Hendriks Van der Sar Advocaten aan ondernemingen en (semi)overheidsorganisaties de mogelijkheid om onze advocaten en/of gelieerde juristen op projectbasis en tegen aantrekkelijke interim tarieven in te schakelen voor tijdelijke projecten als interimjurist, bedrijfsjurist of contractmanager. Informeer naar de mogelijkheden of lees meer op Interim Services.

 

Proceskosten

Indien Hendriks Van der Sar Advocaten voor u procedeert zullen wij naast ons uurtarief tevens de kosten doorberekenen die met het procederen gemoeid zijn. Daarbij valt te denken aan kosten deurwaarder, griffierechten en de proceskosten(veroordeling).

 

Kosten deurwaarder

Mocht u als eisende partij optreden en een dagvaardingsprocedure, dan dient de procedure in het algemeen te starten door het uitbrengen van een dagvaarding. dit uitbrengen gebeurt door een deurwaarder die de dagvaarding betekend aan uw wederpartij. De deurwaarder zal hiervoor kosten in rekening brengen, in het algemeen ongeveer € 150,–.

Naast het uitbrengen van de dagvaarding verricht de deurwaarder  nog meer (noodzakelijk) handelingen in geschillen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het leggen van beslag en het (over)betekenen van stukken.

 

Griffierechten

Op het moment dat de procedure wordt gestart bij de rechtbank is de eisende partij, en in sommige procedures ook de gedaagde partij, griffierechten verschuldigd. Dit is een vast recht. In het algemeen kan gezegd worden dat in zaken voor de kantonrechter alleen de eisende partij griffierechten verschuldigd is en in zaken bij de rechtbank beide partijen. Bij verzoekschriftprocedures is in beginsel alleen de verzoekende partij griffierechten verschuldigd.

Indien de eisende partij niet (tijdig) de griffierechten betaalt, dan wordt de eiser niet-ontvankelijkheid verklaard. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld door de rechter. Indien de gedaagde niet tijdig de griffierechten betaalt, wordt verstek tegen hem verleend en worden de vorderingen van de eiser in beginsel toegewezen.

Indien het in uw zaak tot een procedure komt, zullen wij u uiteraard nader informeren over de te betalen griffierechten aan de rechtbank of het gerechtshof. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van de aard van de procedure (kantonzaak, een civiele zaak, een bestuurszaak of een belastingzaak) en het belang (gevorderde bedrag) van de zaak.  Op de website rechtspraak.nl is hier een overzicht weergegeven van de meest recente griffierechten.