hendriks van der sar interim services rotterdam 

Hendriks Van der Sar Interim Services

Naast de vertrouwde dienstverlening van onze advocaten in individuele zaken en procedures, biedt Hendriks Van der Sar Advocaten aan ondernemingen en (semi)overheidsorganisaties de mogelijkheid om onze advocaten in te schakelen voor tijdelijke projecten als interimjurist, bedrijfsjurist of contractmanager. Naast onze eigen advocaten beschikken wij, mede dankzij onze ruime ervaring ook met interim projecten, over een uitgebreid en vertrouwd netwerk van ervaren (interim) juristen die wij op interimbasis kunnen inzetten bij opdrachtgevers. Door een flexibele instelling en een uitstekend aanpassingsvermogen kunnen onze interim juristen snel schakelen en zijn zij in no time ingewerkt in uw organisatie.

Onze interim juristen ondersteunen opdrachtgevers bijvoorbeeld vervanging bij zwangerschapsverlof of ziekte, reorganisaties, legal audits, tijdelijke invulling bij een openstaande vacature, ondersteuning als (part-time) bedrijfsjurist, contractmanagers bij grote projecten en op andere gebieden waar tijdelijke juridische ondersteuning op hoog niveau gewenst is. De manier waarop onze juristen precies worden ingezet wordt uiteraard steeds exact afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

 

Interim (bedrijfs)jurist

Onze interim juristen zijn door hun brede juridische achtergrond binnen de advocatuur, het bedrijfsleven en/of (semi)overheidsinstanties als geen ander inzetbaar binnen het bedrijf of de organisatie van uiteenlopende opdrachtgevers. Daarbij kunnen zij dienen als vraagbaak voor het uitvoerende deel van het bedrijf of de organisatie en/of als adviseur van het management. Onze interim juristen ondersteunen onze opdrachtgevers daarbij met de volgende werkzaamheden op de rechtsgebieden waarbinnen Hendriks Van der Sar Advocaten opereert:

 

Dagelijkse juridische ondersteuning

Steeds meer bedrijven en organisaties ontdekken de noodzaak van en de behoefte aan een dagelijkse, laagdrempelige en continue juridische ondersteuning. Een eenvoudig te benaderen ervaren jurist die bekend is met het bedrijf of de organisatie van de opdrachtgever en die to the point adviseert, waardoor de processen bij opdrachtgevers worden ondersteund. Het inhuren van een interim jurist voor één of enkele dagen per week voor een langere periode kan in deze steeds groeiende behoefte voorzien. Adequate juridische ondersteuning op maat, zonder dat het noodzakelijk is om een bedrijfsjurist full-time in dienst ten nemen.

 

Contractmanagement in brede zin

Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen en beoordelen van contracten, ondersteuning van de opdrachtgever bij de uitvoering van de contracten en de uitleg van bepalingen in de contracten in de praktijk. Door een goed contractmanagement heeft (het management van) een opdrachtgever altijd een geordend en up to date inzicht in haar belangrijkste rechten en verplichtingen op grond van de gesloten contracten, worden termijnen gewaarborgd en wordt de opdrachtgever beter beschermd tegen aansprakelijkheid op grond van de (uitvoering van de) contracten. Doordat contractpartijen tegenwoordig steeds meer naar de letter van het contract tegenover elkaar staan, is een adequaat contractmanagement essentieel. Niet alleen bij onderhandelingen en bij de totstandkoming van overeenkomsten, maar ook bij geschillen en (dreigende) procedures over de nakoming en uitleg van bepalingen.

 

Juridisch projectmanagement

Bij grote projecten is ondersteuning van een juridisch projectmanager essentieel. De interim juristen van Hendriks Van der Sar kunnen hierin voorzien door het inzichtelijk maken van de rechten en plichten uit de vaak gecompliceerde contracten, fungeren als vraagbaak voor de projectmanagers en de uitvoerende medewerkers, tijdig adviseren en bemiddelen bij meningsverschillen en escalatie van conflicten, het duidelijk en ondubbelzinnig vastleggen van gemaakte afspraken en afwijkingen of aanvullingen van de gesloten contracten, etc.

 

Conflictmanagement

Ondersteuning en advisering in de voorfase van mogelijke juridische geschillen, waardoor tijdig en op juiste wijze de rechten en positie van opdrachtgevers zo veel als mogelijk worden veiliggesteld en vastgelegd, waardoor mogelijke claims, aansprakelijkheden en/of schades voor opdrachtgevers zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden dan wel worden verlegd naar andere partijen. De ervaring leert dat gedurende projecten conflicten niet tijdig worden gesignaleerd en dat bij signalering van problemen niet adequaat wordt gehandeld. Hierdoor wordt de (rechts)positie in een conflict of in een daarop volgende procedure niet of onvoldoende of te laat zeker gesteld. Juist op dit terrein kunnen onze juristen uw organisatie een voorsprong geven.

 

Legal Screening

Het in kaart brengen van juridische en beleidsmatige processen bij opdrachtgevers, het aanpassen, optimaliseren en implementeren daarvan binnen het bedrijf of de organisatie van opdrachtgevers, en het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving.

 

Opdracht en kosten

Bij iedere nieuwe opdracht worden tijdens een intakegesprek met elkaar exact de behoeftes van de opdrachtgever in kaart gebracht. Vervolgens wordt bekeken welke jurist qua expertise, niveau en ervaring het beste aansluit bij de wensen van de opdrachtgever, en wordt een nadere kennismaking voorgesteld. Daarbij wordt uiteraard steeds gezocht naar iemand die ook qua persoonlijkheid het beste past binnen de organisatie en de cultuur van de opdrachtgever.

De aard en de omvang van de opdracht worden vervolgens volledig afgestemd op de wensen en behoeftes van de opdrachtgever. Ook hier geldt maatwerk. Door vooraf duidelijke afspraken met elkaar te maken weet een opdrachtgever exact welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en tegen welk tarief. De inhuur geschiedt op uurbasis per dag, waarbij de interim uurtarieven beduidend lager liggen dan de gebruikelijke uurtarieven van advocaten. Onze interim tarieven starten al bij            € 100,– exclusief btw per uur, afhankelijk van de aard, omvang en planning van en vereiste spoed bij de opdracht. Onze juristen zijn beschikbaar voor 1 tot 5 dagen per week.

Indien er in voorkomende gevallen dient te worden geprocedeerd, dan kunnen de advocaten van Hendriks Van der Sar Advocaten zonodig de zaak of de procedurele aspecten daarvan tijdelijk overnemen en u hierbij tegen een gereduceerd tarief bijstaan. Aangezien zij dan reeds op de hoogte zijn van de inhoud van de zaak, kan daarmee tijds- en kostenbesparend worden gewerkt.

 

Neemt u contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende kennismaking of offerte op maat, wij zijn u graag van dienst.

Hendriks Van der Sar Interim Services Rotterdam